ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO 9001:2015

 

Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας 

Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και  αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Η TÜV HELLAS πραγματοποιεί επιθεωρήσεις βάσει της νέας έκδοσης ISO 9001:2015 και είναι ο πρώτος Φορέας στην Ελλάδα που εκδίδει Πιστοποιητικά Διαπιστευμένα.

H πέμπτη έκδοση ISO 9001:2015 επιφέρει αλλαγές στην εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας από τις επιχειρήσεις. 

Οι βασικότερες αλλαγές στη νέα έκδοση του προτύπου αφορούν στα εξής:

 1. Δομή του προτύπου
 2. Έμφαση στην Ηγεσία
 3. Εστίαση στην Ανάλυση και Διαχείριση των Κινδύνων
 4. Έμφαση στους στόχους, τη μέτρηση και τη διαχείριση αλλαγών
 5. Επικοινωνία και Ευαισθητοποίηση
 6. Περιορισμό των Απαιτήσεων της Τεκμηρίωσης.

 

Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας αποσκοπεί στη(ν):

 • ενίσχυση της φήμης μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών
 • δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης
 • μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης πόρων και του χρόνου
 • βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας
 • συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, και επομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία.

 


ISO 14001

 

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Με την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένoυ προτύπου ISO 14001, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού & διοικητικού μοντέλου που στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις δεσμεύσεις:

 • Πρόληψη της ρύπανσης
 • Διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης
 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Μερικά μόνο από τα οφέλη της εφαρμογής ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 είναι τα ακόλουθα:

 • Δυνατότητα μείωσης του κόστους παραγωγής των προϊόντων/ και παροχής υπηρεσιών, λόγω π.χ. της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και της εξοικονόμησης ενέργειας
 • Δημιουργία σχέσεως εμπιστοσύνης μεταξύ της Επιχείρησης και των τοπικών αρχών, που βοηθά στις ταχύτερες διαδικασίες εγκρίσεων αιτημάτων της Επιχείρησης
 • Πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων
 • Αναγνώριση από τους καταναλωτές
 • Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

 


ISO 22000:2005

 

Διαχείριση της Ασφάλειας Τροφίμων 

Η TÜV HELLAS παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005, με διαπίστευση τόσο από τον ελληνικό φορέα διαπίστευσης (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης - ΕΣΥΔ) όσο και από τον γερμανικό (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS).

 

Το ISO 22000:2005 είναι διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το 2005 και ενσωματώνει τις:

 • απαιτήσεις του HACCP
 • απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
 • γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης

δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο, παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πρότυπο ασφάλειας τροφίμων.

 

Το πρότυπο απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή:

 • στον πρωτογενή τομέα  (εκτροφή ζώων, παραγωγή φυτικών προϊόντων)
 • στον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση για παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών)
 • σε οργανισμούς / επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση, διανομή, χονδρική και λιανική πώληση και
 • σε οργανισμούς/επιχειρήσεις που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (προμηθευτές υλικών συσκευασίας, εξοπλισμού, προϊόντων καθαρισμού, πρόσθετων υλών, απεντομώσεις – μυοκτονίες κλπ)

 

Τα σημαντικότερα οφέλη για την επιχείρηση από την πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 είναι:

 • η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία
 • η εναρμόνιση με κοινά αποδεκτές πρακτικές παραγωγής τροφίμων
 • η μείωση των αστοχιών και ο εντοπισμός των εσφαλμένων πρακτικών
 • η ετοιμότητα της επιχείρησης στην αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων
 • το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα της επιχείρησης
 • η συνεχής βελτίωση της επιχείρησης
 • το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά

Κρατήσεις στο ξενοδοχείο μας γίνονται αποκλειστικά μέσω της μηχανής κράτησης της ιστοσελίδας μας στον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά στο 0030 23740 41605

Η επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ξενοδοχείου είναι το Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο τραπεζικός λογαριασμός ο οποίος αντιστοιχεί σε λογαριασμό του ξενοδοχείου μας είναι:
ALPHA BANK
Όνομα δικαιούχου : Olympion Α.Ε.
Account Number: 587002002005668
IBAN: GR67 01405870 5870 0200 2005 668
SWIFT: CRBAGRAA